© 2023 by Personal Life Coach. Proudly created with Wix.com

просимо

Вас для участі в Міжнародній конференції з фізики, хімії біології та технологій, яка відбудеться в привабливому регіоні Харків, Україна, 18-20 вересня 2019 року.

Дослідження можуть бути представлені, як в усній формі,так і у вигляді презентації. Лист прийому та запрошення будуть надіслані Вам через 10 днів після подачі заяви.

Всі дослідження будуть розглянуті. Ті дослідження, що були затверджені, будуть опубліковані у повному обсязі.

Тези доповідей будуть опубліковані у затвердженому збірнику праць конференції.

Повний текст робіт, представлених на конференції буде опубліковано у вигляді ISBN в кінці заходу (ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –A Applied Sciences and Engineering or Conference Proceedings book). Ця публікація також буде зарахована до Scopus.

 

Підсумок дати подання конференції продовжено до 15 вересня 2019 року.   

Подання тез: 1 червня – 15 вересня 2019 року.

 

Дата конференції: 18-20 вересня 2019 року.

Місце проведення конференції: Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

З 1 червня буде доступний готель, де учасники зможуть зупинитися за зниженою ціною та матимуть вільний доступ до конференц-центру.

 

Важливі дати:

Подання тез: до 1 вересня 2019 року.

Оголошення програми конференції: 12 вересня 2019 року.

Дата заїзду: 18-20 вересня 2019 року.

  Теми

  Фізика 

 • Ядерна фізика та конденсована речовина 

 • Нанонаука

 • Астрономія та астрофізика

 • Молекулярна та оптична фізика

 • Обчислювальна фізика

 • Квантована механіка та її застосування

 • Ультрахолодні атоми

 • Фізика м’яких речовин

 • Біофізика

 • Магнетизм та релятивістська фізика

 • Атомна, ядерна і фізика часток

 • Фотоніка

 • Термодинаміка

 • Темна матерія, темна енергія та чорні дири

 • Прикладна фізики

 • Надпровідність

 • Енергія та її застосування

 • Фізика високої енергії та плазми

   Хімія

 • Хімія потоку та її застосування

 • Органічна та неорганічна хімія

 • Зелена хімія та хімія навколишнього середовища

 • Досягнення та застосування в біоінформатиці 

 • Нанохімія

 • Хімія матеріалів та полімерів

 • Лікарська та клінічна хімія

 • Біологічна та фізична хімія

 • Хімічна  інженерія та передова хімія

 • Біохімія

 • Радіохімія та електрохімія

 • Аналітична та біоаналітична хімія

 • ·Хімічна біологія та хімія ліпідів

 • Хімія пестицидів і токсикологія

 

   Біологія

 • Сільське господарство

 • Біологія

 • Цивільна інженерія, 

 • Науки про Землю

 • Екологія

 • Інженерія та технології довколишнього середовища

 • Продовольча безпека та інженерія 

 • Грунт

 • Міські дослідження

 • Транспортне будування

 • Вода

 • Управління переробкою відходів

 

 Комп’ютерні науки та технології

 • Інформатика

 • Автоматизація та контроль

 • Телекомунікації та радіотехніка

 • Інформація та мережа

 • Мікроелектроніка, електронні пристрої

 • Мікропроцесорні технології

 • Інфокомунікації 

 • Метрологія

 • Біомедичні дослідження

 • Біотехнологія